Năm 2016 đã trôi qua và chúng ta vẫn đang trong bầu không khí hân hoan của mùa lễ hội. Những xu hướng thời trang vẫn tiếp tục dòng chảy của chính nó, vòng xoay tiếp tục lăn bánh theo cảm hứng của thời đại.