Người đẹp 'Vị đắng tình yêu' được trao cúp Thánh Gióng tại Hà Nội, tối 11/10.