Bước vào kinh doanh khi còn đang là cô sinh viên còn ngồi trên ghế nhà trường. Sau 1 lần thất bại với việc kinh doanh thời trang online nữ doanh nhân Trần Oanh đã tìm cho mình ra một hướng đi mới.